MAGYAR MUNKAVÉDELMI AKADÉMIA

MAGYAR MUNKAVÉDELMI AKADÉMIA

Paradigmaváltás a Munkavédelemben

Együttműködő partnerünk

Küldetésünk

Az Egyesület tevékenységének alapvető célja a munkavédelmi szakma értékének, presztízsének és elismertségének növelése. Küldetésünk, hogy a korunkra jellemző, szinte minden ágazatban tapasztalható dinamikus fejlődéssel, és a tudomány legújabb vívmányaival is minél inkább lépést tudjon tartani az emberi élet, egészség védelme a munkahelyeken.

Számos tudomány és alkalmazott tudomány kollektív produktuma az, amit ma munkavédelemnek hívunk. Már a mindennapi működéséhez is olyan területek ismeretei, vívmányai szükségesek, mint például a jog, az egészségügy, a különböző műszaki területek, társadalomtudományok. Egyesületünk tagjainak összekapcsolt tudásállománya, az egyéni ismeretek szervezett és rendszerezett felhasználásának képessége komoly erőforrás. Olyan problémákra, kérdésekre is készek vagyunk megoldást, választ adni, amelyekkel az egyes tagok aligha tudnának megbirkózni. E tudás az élet számos színterén alkalmazható. Egyéni módon közelíthetünk általa a munkahelyi biztonsághoz kapcsoló olyan kérdéskörökhöz is, mint a vállalati hatékonyság, a termelékenység a csapatmunka vagy a vezetés.

CÉLJAINK

A Magyar Munkavédelmi Akadémia céljainak elérése érdekében, saját hatásterületén és az érdekeltek – szakemberek, munkáltatók, szakmai szervezetek – minél szélesebb körében:

– meg kívánja teremteni a szakmai értékek szerinti működés etikai feltételrendszerét;

– ki akarja alakítani a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerét;

– ki akarja építeni a munkavédelmi szakemberek minősítési rendszerét;

– kiáll a mindenkori európai munkavédelmi stratégia és nemzeti munkavédelmi politika által kitűzött célok elérése mellett, kollektív tudásával segítve azok megvalósítását,

– részt vállal a munkahelyi biztonság és egészségvédelem háromoldalú egyeztetésre, részvételre, valamint a kockázatok megelőzésére épülő kultúrájának fejlesztésében.

Az Egyesület célkitűzéseit a jogszabályok, az Egyesület szabályzatai, továbbá együttműködési megállapodások keretei között igyekszik megvalósítani, kiemelten az alábbi tevékenységeken keresztül:

– szakmai továbbképzések, konzultációk szervezése,

– jó munkahelyi gyakorlatok összegyűjtése, díjazása,

– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, illetve fejlesztése (a munkavédelem állami irányítását ellátó szervezettel, a hatóságokkal, érdekvédelmi szervezetekkel, nemzetközi szakmai szervezetekkel),

– jogszabályok, tervezetek vizsgálata, véleményezése, javaslattétel a jogalkotó részére,

– szakmai érdekképviselet,

– szakmai minősítések elbírálása.

ALAPELVEINK

Az Egyesület tevékenységének alapja az elkötelezettség a magas szintű munkavédelmi kultúra meghonosítása iránt. Ebben a tagok együttműködési készségére, tapasztalatára, szakmai tudására, valamint az újdonságok iránti érdeklődésére, egyúttal kritikai szemléletére építünk. Kollektív tudásunk és a képesség, mely révén fejlesztjük azt, érték. E közös érték megőrzése, továbbadása és a köz érdekében való felhasználása mindannyiunk feladata.

Egyesületünk nonprofit közhasznú szervezet, amely munkáját politikai megfontolásoktól, pártoktól és ideológiai, gazdasági irányzatoktól függetlenül végzi, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.

Az Egyesület együttműködik az ipari és kereskedelmi kamarákkal, munkavédelmi szervezetekkel, állami intézményekkel, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel és más szervezetekkel céljainak megvalósítása érdekében.

EGYESÜLET TAGJAINAK BEMUTATKOZÁSA

Géczi Rudolf – Az Egyesület Elnöke

25 éve dolgozik nemzetközi nagyvállalatoknál. Beható ismereteket szerzett a legalacsonyabb és a legmagasabb szintű biztonsági kultúrát meghonosító szervezetek működéséről is. Részt vett Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, kevés kivétellel a Közel-Kelet, Dél-Afrika valamint Európa szinte valamennyi országában a munkavédelmi, környezetvédelmi szaktevékenység és rendszer irányítás ellátásában, valamint az ENSZ Globális Megállapodásának életre hívásától kezdődően a fenntartható fejlődési célok vállalati megvalósításának szekértői munkájában. A kockázatmenedzsment, munkavédelmi kommunikáció, valamint a biztonsági kultúra fejlesztésének nemzetközi- és hazai szakértője. 10 éve BME látogató tanár, tanácsadó cége és képzőintézménye révén több száz hazai kis- és nagyvállalat munkavédelmére rálátó szakember. A munkavédelmet, kizárólag a különböző szervezetek működésének és célkitűzéseinek hatékony támogatásával együtt tudja elképzelni. A munkavédelem tudományos és gyakorlati összetettségét szem előtt tartva, jól ismeri egyéni szakmai lehetőségeit és korlátait, ezért a kollektív intelligencia irányába építi szakmai kapcsolatait, ösztönözve a hazai és külföldi több száz ágazati/szakterületi specialistát az együttműködésre.

Dr. Ambrus Anikó – Alapító tag

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát, majd a Családorvosi Tanszéken 2000-ben szakvizsgázott, kiválóan megfelelt eredménnyel. Kezdetektől részt vett a tanszéki oktató munkában, jelenleg is tanít mind a graduális képzésben, mind pedig a posztgraduális, szakorvosképzés keretei között. 2008-ban pszichoterapeuta vizsgát, majd 2013-ban foglalkozásegészségügyi szakorvosi szakképesítést szerzett. 2015-óta igazságügyi szakértői munkát is vállal mind bírósági, mind magán megkeresésre. 2017-ben elvégezte a Mindfullness terapeuta, illetve Autogén tréning képzést, majd 2019-ben Mediátor vizsgát tett. Szakorvosi munkájában folyamatosan hasznosítja az orvosi és pszichológiai szaktanfolyamokon szerzett ismereteket, és a tréningeken szerzett tapasztalatokat. Vállalkozása 2000 óta áll a gyógyulni vágyó páciensek, és a szervezett munkavégzés keretei között munkát vállaló emberek rendelkezésére.

Kiss Antal Attila – Alapító tag

Vegyészmérnök, Védelmi Igazgatási vezető és Munkavédelmi szakmérnök.

A Magyar Honvédség Vegyivédelmi Szolgálatánál teljesített közel 17 év szolgálat során szerzett hazai és a NATO Reagáló Erők több váltásában valamint az ISAF Afganisztáni missziójában nemzetközi tapasztalatokat. 2013-ban a MOL Csoportnál folytatta pályafutását, munka- tűz- és környezetvédelmi területen. Hazai és régiós tapasztalatokat szerzett a rendszerépítésben és a szakterület menedzselésében. 2021 februárja óta a MOL Magyarország Fenntartható Fejlődés, Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem igazgatója.

Meggyőződése, hogy a vállalkozások számára a munkavédelem területén olyan szolgáltatásokat kell nyújtani amelyek valós értéket teremtenek, és megszolgálják az anyagi ráfordítást.

Schuszterné Kovács Ildikó – Alapító tag

Traumatológiai szolgálatot követően, 2002 óta foglalkozik munkaegészségüggyel, 2010 óta munkavédelemmel, – jelenleg főállásban egy kisebb foglalkozás-egészségügyi szolgáltató keretein belül. Elsősorban a kémiai és a biológiai kockázatok felderítésével és kezelésével foglalkozik. Szakmailag felel számos munkáltató munkaegészségügyi rendszerének kialakításáért, kémiai-biológiai kockázatértékelések minőségi kidolgozásáért, azok felülvizsgálatáért, a szükséges munkaegészségügyi mérések szervezésért és végzésért, a kapcsolódó szabályzatok és jelentések készítésért. 2012 óta másodállásban is foglalkozik munkavédelmi feladatokkal. Kezdetben egyéni vállalkozóként, 2017 óta pedig saját vállalkozásának keretén belül. Az elmúlt három évben egyre többet tanít, elsősegélynyújtók képzését végzi, és gyakorlati oktatóként munkavédelmi technikusok képzésében is részt vesz.

Révész András – Alapító tag

Több mint 20 éves kereskedelemben és értékesítésben szerzett tapasztalata van, amelyben kitüntetett helyet foglal el a rendszerépítés, és a projektek vezetése. Kommunikációs területen is jeleskedett, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjeként, valamint PR területen a versenyszférában. 2018-tól kezdve dolgozik munka-, és tűzvédelem területén, 2020-tól országos munkavédelmi szolgáltatónál, operatív vezetőként. Szakmai hitvallása a munkavédelem új generációjának létrehozása, megerősítése Magyarországon, egy minőségi munkavédelem építése, és annak elősegítése szakmai összefogás által. PPKE bölcsész, okleveles coach, középfokú munka-, és tűzvédelmi szakember képesítésekkel rendelkezik.

Gedeon András – Alapító tag

Másfél évtizede dolgozik azon, hogy minél többen ismerjék fel és ismerjék el a munkavédelem céljait. Számos ilyen témájú cikk szerzője, rendezvény közreműködője volt újságíróként, PR tanácsadóként. Éveken keresztül foglalkozott a munkahelyi egészség és biztonság kérdéseivel, aktualitásaival a médiában a munkavédelmi hatóság szóvivőjeként. Napjainkban is sokat tesz azért, – igaz, már a versenyszférában és újabban a nonprofit térben is – hogy a munkavédelem témája, érdekes és fontos kérdései „szem előtt” legyenek.

Géczi Anita – Alapító tag

Kereskedelmi menedzser, nemzetközi kapcsolatok szakember. Elkötelezett felnőttképzési intézményvezetőként létrehozta és folyamatos fejlesztések mellett működteti a számos elismert szakember kollektív intelligenciáján alapuló hazai tűz- és munkavédelmi képzéseket, a jövő szakembereinek hivatástudat-formálásának igényével.

Csitkó Csaba – Alapító tag

15 éves tapasztalatával a munkabiztonság területén, a szakma minden szintjén, Izlandtól Indiáig számos országban felelt a munkavállalók egészségért, biztonságáért és fejlesztette a biztonságtudatos gondolkodásmódot.

Okleveles környezetmérnökként képzettségét munkavédelmi, integrált belső, valamint vezető auditori képzésekkel bővítette, továbbá ismereteket szerzett a tűzvédelem, környezetvédelem, vállalatvezetés, projektvezetés, karbantartás, létesítménygazdálkodás, ipari kivitelezés és vagyonvédelem területén.

Tapasztalatait hazai, amerikai, angol és osztrák cégeknél szerezte, de mindemellett számos projekten dolgozott a világ vezető nagyvállalatainál az autóiparban és más ipari szegmensekben.

Gyakorlatra tett szert a vállalatirányítási rendszerek és változásmenedzsment területén, ISO 9001, 14001 és 45001 rendszerépítésben, valamint fejleszti önmagát a minőségirányítás, folyamatfejlesztés, a stratégiai tervezés, a vezetés és a kommunikáció terén.

Nedoba Gergely – Alapító tag

15 éven át nemzetközi vállalati környezetben gyűjtötte tapasztalatait a ranglétra minden fokán. 10 éve aktív munkavédelmi szakember, irodai környezettől a speciális ipari létesítményekig terjedő széles körű gyakorlattal. Hiszi, hogy a munkavédelem az egyértelmű szükségességen túl össztársadalmi és gazdasági előnyöket is hordoz magában.

Földházi Ákos – Alapító tag

2009-óta foglalkozik munkavédelemmel. A munkavédelmi hatóságnál és multinacionális vállalatoknál szerzett széleskörű aktív tapasztalatot a különféle foglalkoztatási ágazatokban (építőipar, mezőgazdaság, logisztika, kereskedelem stb.). A lefolytatott súlyos és nem súlyos balesetek kivizsgálása/felülvizsgálata folytán szerzett ismeretei elkötelezetté tették a munkahelyek biztonságossá tételében. Munkavédelmi tanácsadói feladatai során segítséget nyújtott az előírások értelmezésében és gyakorlati alkalmazásukban. Biztonságtechnikai mérnöki és munkavédelmi szakmérnöki végzettséggel rendelkezik.

Hegedűs Miklós – Alapító tag

Munkavédelmi szakmérnök, a Magyar Mérnök Kamara szakértője, egyéni védőeszköz szakértő.

Több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az Európai Unió egyéni védőeszköz területre bejelentett szervezeteinek koordinációjában. A típusvizsgálatokat és az időszakos vizsgálatokat Magyarország legtöbb nagyvállalatánál és rengeteg kis- és középvállalkozásánál személyesen végezte.

Oktatóként több felnőttképzési intézménynél adja át tudását a hallgatóknak. Évek óta tart képzéseket munkavédelmi képviselőknek is.

Munkavédelmi- és tűzvédelmi szakemberként segíti számos vállalkozás tevékenységét.

Pálfy Ildikó – Rendes tag

2009 óta dolgozik önálló munka- és tűzvédelmi szolgáltatóként. A mikro-, kis- és középvállalatok különböző (mezőgazdaság, fémipar, építőipar, könnyűipar, élelmiszeripar, kereskedelem stb.) ágazataiban szerzett széleskörű munka- és tűzvédelmi tapasztalattal rendelkezik.

Munkájával szeretné a biztonsági kultúra fontosságára érzékenyíteni a munkáltatókat, mivel felismerte, hogy a munkavédelmi tudatosság a vállalat vezetésénél kezdődik. Lényeges számára a szakmai együttműködés, a tudásmegosztás, nyitott az innovatív megoldásokra.

Középfokú munka-, és felsőfokú tűzvédelmi továbbá 2011. óta MEBIR vezető auditori végzettséggel rendelkezik.

Ősz Árpád – Rendes tag

A Miskolci Egyetemen, 1996-ban szerzett okleveles olajmérnöki diplomát. Több, mint 20 éve foglalkozik az egészségvédelem, munkabiztonság és környezetvédelem feladataival és kihívásaival, amelyben több, mint 10 éves hazai és nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik. Dolgozott Európán belül és kívül, hosszabb ideje dolgozik a Közel-Keleten. Közel 25 évet töltött a MOL-csoport kötelékében, megjárva a szakmai ranglétra számos fokát, szakértői és vezetői feladatokat ellátva lokális, ország- és csoportszintű szervezetekben.

Hite szerint, egy előremutató, fejlődni képes, magas minőséget képviselő szakma, a megfelelően felkészült és innovatív szakemberek segítségével biztosíthatja igazán a munka- és egészségvédelem megfelelő szintű elismerését és elismertségét az állam, a társadalom, a munkáltatók és a munkavállalók körében, sikeresen előmozdítva egy folyamatosan megújulni képes egészség- és munkavédelmi kultúra megteremtését.

Aktív tagsággal rendelkezik más magyarországi szakmai egyesületekben.